De website van EDGe Mobility is tijdelijk niet actief. Dit komt omdat BOVAG, RAI Vereniging en Innovam een nieuwe manier van werken zijn aangegaan. Waar EDGe Mobility tot voor kort dienstverlening was vanuit AutoNiveau voor alleen de aangesloten bedrijven, is EDGe Mobility vanaf nu een landelijke kwaliteitsnormering voor (veilig) werken aan elektrisch aangedreven voertuigen. Achter de schermen zijn we hard bezig om de website van alle nieuwe informatie te voorzien. Deze website zal door BOVAG, RAI Vereniging en Innovam beheerd gaan worden en van nieuwe content worden voorzien.
De kwaliteitsnormen voor (veilig) werken aan elektrisch aangedreven voertuigen zijn tot stand gekomen met als doel veilig en bekwaam werken aan en met elektrische voertuigen. Er is een adequaat opleidingsaanbod ingericht zodat medewerkers in de branche over voldoende kwalificaties beschikken om deze voertuigen en de systemen die zich hierin bevinden te onderhouden en te repareren. Het niveau van de medewerkers wordt onafhankelijk getoetst; er is eenduidige examinering en certificering. Wanneer een autobedrijf zich aan de EDGe Mobility-normering conformeert, is de kwaliteit van het garagebedrijf geborgd. Bedrijven die voldoen aan deze kwaliteitsnormering zijn zo in staat om kwalitatief onderhoud en reparaties aan EV-voertuigen uit te voeren.